Tag Archives: ยาคุมที่ดี

เรียงลำดับตาม
ประเภทสื่อ
standard
video
Share on FacebookTweet about this on Twitter

เรื่องน่ารู้ของการกินยาคุมกำเนิดยังไงให้ไม่อ้วน!

“ตามหายาคุมที่ไม่อ้วนจะมีบ้างไหม?” คงเป็นคำถามของผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้น...