หนึ่งในปัญหาโลกแตกของผู้หญิงที่จะเริ่มกินยาคุมกำเนิดเป็นครั้งแรกนั่นคือ ควรเลือกกินยาคุมกำเนิดแบบไหนดี?...